NHIỆM VỤ

Phát triển và hỗ trợ sự phát triển của các ngành nghệ thuật và sáng tạo của Burien, tạo ra một điểm đến phục vụ cộng đồng địa phương cũng như khu vực. Để thu hút và hỗ trợ cộng đồng sáng tạo của Burien, thúc đẩy doanh nghiệp địa phương, các cơ hội đa dạng và một tương lai kinh tế sống động và linh hoạt độc đáo. Tập trung và khuếch đại di sản văn hóa của Burien, đồng thời thúc đẩy một cộng đồng giải trí và nghệ thuật đang phát triển, mang lại lợi ích cho sinh kế của tất cả cư dân và nâng cao bản sắc cũng như khả năng sinh sống của Burien.

TẦM NHÌN

Burien được công nhận là trung tâm nghệ thuật, văn hóa và giải trí sôi động của vùng Tây Bắc. Burien sẽ là tâm điểm của một khu văn hóa và nghệ thuật sôi động, mang lại sự phát triển kinh tế bằng cách thu hút các cơ hội kinh doanh sáng tạo đa dạng.