Ủy ban Quy hoạch đã nỗ lực rất nhiều để xác định ranh giới sẽ xác định Khu Sáng tạo. Mặc dù các tùy chọn được Ủy ban ưa thích có các khu vực vệ tinh giúp làm cho bản đồ trở nên bao quát hơn, nhưng chiến lược đó đã không đáp ứng được các tiêu chí để được Ủy ban Nghệ thuật Bang Washington chỉ định chính thức, đó là bản đồ phải liền kề và có thể đi lại được. Cuối cùng, ủy ban đã đạt được thỏa thuận về bản đồ bên dưới, trong đó tập trung chủ yếu vào trung tâm thành phố Burien, nhưng cũng bao gồm khu phố Boulevard Park có tầm quan trọng về mặt văn hóa ở phía bắc thành phố.

Bản đồ bên dưới cho thấy ranh giới của Khu Sáng tạo. Nếu bạn xem bản đồ ở kích thước đầy đủ, bạn có thể bật vị trí của nghệ thuật công cộng hoặc những người, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến nghệ thuật..